C手勢固定乳房 BB飲奶唔怕甩嘴

s190mh-a04.jpg (48973 bytes)

媽 咪 正 式 授 乳 時 可 能 會 發 現 沒 有 想 像 中 容 易 , 既 怕 被 B B 弄 痛 乳 頭 , 又 怕 B B 啜 不 到 奶 。 其 實 , 媽 咪 只 要 掌 握 正 確 的 餵 哺 技 巧 , 過 程 自 然 順 利 和 得 心 應 手 。

利用姆指食指固定乳房

媽 咪 乳 房 或 乳 頭 的 擺 動 , 會 阻 礙 B B 吸 取 乳 汁 。 解 決 方 法 好 簡 單 , 只 要 媽 咪 掌 握 正 確 授 乳 手 勢 , 先 把 姆 指 和 食 指 圈 成 一 個 C 字 , 輕 擠 壓 乳 房 才 放 入 B B 口 中 。 可 令 B B 吸 吮 到 媽 咪 整 個 乳 頭 及 部 分 乳 暈 , 從 而 吃 到 母 乳 。

媽 咪 授 乳 期 間 , 再 利 用 兩 隻 手 指 托 著 乳 房 來 固 定 位 置 ; 若 乳 房 較 大 , 則 用 整 隻 手 掌 承 托 。 只 要 當 B B 張 開 口 時 把 乳 房 推 進 , B B 便 能 吸 吮 整 個 乳 頭 及 乳 暈 。

左右乳房輪流餵

媽 咪 每 次 餵 奶 應 讓 B B 吮 空 一 邊 乳 房 , 才 吸 吮 另 一 邊 。 在 下 次 餵 奶 時 則 應 由 未 被 吮 空 的 一 邊 乳 房 開 始 。

原 因 : B B 最 初 十 分 鐘 吮 啜 的 奶 是 前 乳 , 水 分 和 乳 糖 分 量 較 多 ; 十 分 鐘 後 所 吸 出 的 乳 汁 是 後 乳 , 脂 肪 成 分 較 多 。 要 B B 吸 收 足 夠 養 分 和 飽 肚 , 就 得 一 次 過 吸 吮 全 部 乳 汁 。

吸吮正確姿勢

s190mh-a01.jpg (15605 bytes)B B 啜 極 都 啜 唔 到 奶 , 唔 通 係 自 己 唔 夠 奶 ? ! 媽 咪 唔 使 擔 心 住 , 可 能 係 B B 吮 啜 的 姿 勢 錯 誤 有 關 。

因 為 B B 吸 吮 乳 頭 是 飲 不 到 奶 的 , 只 有 吸 吮 乳 暈 刺 激 乳 暈 下 的 輸 乳 管 , 乳 汁 才 會 流 出 。 所 以 媽 咪 要 小 心 留 意 B B 吸 吮 的 姿 勢 是 否 正 確 。

其 實 讓 B B 吮 啜 技 巧 很 易 掌 握 , 媽 咪 只 要 留 意 B B 的 口 腔 , 包 括 咀 唇 、 牙 床 及 舌 頭 完 全 含 著 整 個 乳 頭 及 部 分 乳 暈 。 乳 頭 應 放 入 B B 口 內 吋 半 至 2 吋 , 而 B B 舌 頭 應 在 乳 頭 和 乳 暈 之 下 。

授乳小技巧

s190mh-a03.jpg (24920 bytes)

手指放口鬆開乳頭

不 用 限 定 B B 吸 吮 母 乳 的 時 間 , 當 他 感 到 滿 足 , 就 會 自 動 放 開 ; 不 過 如 需 要 他 放 開 乳 頭 , 媽 咪 不 要 強 行 拉 出 乳 房 , 那 只 會 弄 痛 和 弄 損 自 己 的 乳 頭 ; 可 先 輕 輕 放 手 指 入 B B 口 中 , 就 可 以 令 他 停 止 吸 吮 , 之 後 才 把 B B 移 離 乳 房 即 可 。

/images/stories/mno1-signoff.gif

更多相關資訊

遭突變孕婦易產畸兒
遭突變孕婦易產畸兒 孕婦須知 13822 views
全港獨有 授乳服方便餵母乳
全港獨有 授乳服方便餵母乳 授乳手冊 14606 views
懷孕六個月羊水太少
懷孕六個月羊水太少 孕婦須知 16496 views
如何知道奶水夠不夠?
如何知道奶水夠不夠? 孕婦須知 13440 views
孕期不適怎麼辦
孕期不適怎麼辦 孕婦須知 15864 views

No1Media.com『今日生活』

(飲食頻道):
今日美食  |  今日美食 (ENG)

(健康頻道):
今日健康   今日中藥  | 今日營養

 (親子頻道):
今日媽媽  |   今日BB  |  今日兒童 


MotherNo1.com 正在使用cookies
來改善用戶體驗和網站服務。要關閉此訊息,請選"同意"我們的Cookie政策及繼續使用站內功能。