C手勢固定乳房 BB飲奶唔怕甩嘴

s190mh-a04.jpg (48973 bytes)

媽 咪 正 式 授 乳 時 可 能 會 發 現 沒 有 想 像 中 容 易 , 既 怕 被 B B 弄 痛 乳 頭 , 又 怕 B B 啜 不 到 奶 。 其 實 , 媽 咪 只 要 掌 握 正 確 的 餵 哺 技 巧 , 過 程 自 然 順 利 和 得 心 應 手 。

利用姆指食指固定乳房

媽 咪 乳 房 或 乳 頭 的 擺 動 , 會 阻 礙 B B 吸 取 乳 汁 。 解 決 方 法 好 簡 單 , 只 要 媽 咪 掌 握 正 確 授 乳 手 勢 , 先 把 姆 指 和 食 指 圈 成 一 個 C 字 , 輕 擠 壓 乳 房 才 放 入 B B 口 中 。 可 令 B B 吸 吮 到 媽 咪 整 個 乳 頭 及 部 分 乳 暈 , 從 而 吃 到 母 乳 。

媽 咪 授 乳 期 間 , 再 利 用 兩 隻 手 指 托 著 乳 房 來 固 定 位 置 ; 若 乳 房 較 大 , 則 用 整 隻 手 掌 承 托 。 只 要 當 B B 張 開 口 時 把 乳 房 推 進 , B B 便 能 吸 吮 整 個 乳 頭 及 乳 暈 。

左右乳房輪流餵

媽 咪 每 次 餵 奶 應 讓 B B 吮 空 一 邊 乳 房 , 才 吸 吮 另 一 邊 。 在 下 次 餵 奶 時 則 應 由 未 被 吮 空 的 一 邊 乳 房 開 始 。

原 因 : B B 最 初 十 分 鐘 吮 啜 的 奶 是 前 乳 , 水 分 和 乳 糖 分 量 較 多 ; 十 分 鐘 後 所 吸 出 的 乳 汁 是 後 乳 , 脂 肪 成 分 較 多 。 要 B B 吸 收 足 夠 養 分 和 飽 肚 , 就 得 一 次 過 吸 吮 全 部 乳 汁 。

吸吮正確姿勢

s190mh-a01.jpg (15605 bytes)B B 啜 極 都 啜 唔 到 奶 , 唔 通 係 自 己 唔 夠 奶 ? ! 媽 咪 唔 使 擔 心 住 , 可 能 係 B B 吮 啜 的 姿 勢 錯 誤 有 關 。

因 為 B B 吸 吮 乳 頭 是 飲 不 到 奶 的 , 只 有 吸 吮 乳 暈 刺 激 乳 暈 下 的 輸 乳 管 , 乳 汁 才 會 流 出 。 所 以 媽 咪 要 小 心 留 意 B B 吸 吮 的 姿 勢 是 否 正 確 。

其 實 讓 B B 吮 啜 技 巧 很 易 掌 握 , 媽 咪 只 要 留 意 B B 的 口 腔 , 包 括 咀 唇 、 牙 床 及 舌 頭 完 全 含 著 整 個 乳 頭 及 部 分 乳 暈 。 乳 頭 應 放 入 B B 口 內 吋 半 至 2 吋 , 而 B B 舌 頭 應 在 乳 頭 和 乳 暈 之 下 。

授乳小技巧

s190mh-a03.jpg (24920 bytes)

手指放口鬆開乳頭

不 用 限 定 B B 吸 吮 母 乳 的 時 間 , 當 他 感 到 滿 足 , 就 會 自 動 放 開 ; 不 過 如 需 要 他 放 開 乳 頭 , 媽 咪 不 要 強 行 拉 出 乳 房 , 那 只 會 弄 痛 和 弄 損 自 己 的 乳 頭 ; 可 先 輕 輕 放 手 指 入 B B 口 中 , 就 可 以 令 他 停 止 吸 吮 , 之 後 才 把 B B 移 離 乳 房 即 可 。

/images/stories/mno1-signoff.gif

更多相關資訊

家庭之調奶技巧 用奶樽餵奶要確保清潔
家庭之調奶技巧 用奶樽餵奶要確保清潔 孕婦須知 13238 views
破解懷孕期失眠
破解懷孕期失眠 孕婦須知 16327 views
有了BB唔驚畀波士炒
有了BB唔驚畀波士炒 孕婦須知 13325 views
醒神上班基本功
醒神上班基本功 孕婦須知 12540 views
懷孕中期兩星期檢查一次
懷孕中期兩星期檢查一次 孕婦須知 12938 views

No1Media.com『今日生活』

(飲食頻道):
今日美食  |  今日美食 (ENG)

(健康頻道):
今日健康   今日中藥  | 今日營養

 (親子頻道):
今日媽媽  |   今日BB  |  今日兒童 


MotherNo1.com 正在使用cookies
來改善用戶體驗和網站服務。要關閉此訊息,請選"同意"我們的Cookie政策及繼續使用站內功能。